Ίδρυση - Σκοπός

Την 14 Ιουνίου 2019 εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την έγκριση της ίδρυσης του ανωτέρω συλλόγου.

Σημειώνουμε ότι με τον Νόμο 108/2006 είχε ιδρυθεί το ΝΠΔΔ με αυτό τον τίτλο, το οποίο δεν είχε ουσιαστική δραστηριότητα έως το 2015, όταν καταργήθηκε.

Οι κύριοι στόχοι του νέου συλλόγου είναι : 

  1. Η μελέτη και η έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, ιατρικής, επιστημολογικής, κοινωνικής πλευράς .
  2. Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και γενικά με Πολιτιστικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  3. Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως επιμορφωτικών εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές καθώς και για όλους τους πολίτες.
  4. Η συνεργασία με φιλοσόφους, επιστήμονες, συγγραφείς και καλλιτέχνες για την προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και την διεθνή προβολή της Ελευθερίας ως βασικού συστατικού της Ευδαιμονίας των πολιτών.Η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με τους αντίστοιχους φορείς των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε).
  5. Η δημιουργία μονίμου συνεδριακού κέντρου
  6. Η οργάνωση βιβλιοθήκης και η κατάρτιση βιβλιογραφίας με την συγκέντρωση, καταγραφή και κατάταξη κατά ενότητες βιβλίων, περιοδικών και γενικά εντύπου υλικού, που αναφέρονται στην Ελευθερία κατά το πέρασμα των αιώνων.
  7. Η δημιουργία Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα Κράτη ,στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, όπου θα αναδεικνύονται οι ιστορικοί τους αγώνες για την Ελευθερία
  8. Η καθιέρωση Διεθνών Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων, των «Ελευθερίων», μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται οι πολιτιστικές αξίες της Ελευθερίας.
  9. Η καθιέρωση απονομής Διεθνών Βραβείων Ελευθερίας

 

Πρέπει να σημειώσουμε , ότι οι ανωτέρω στόχοι, που είναι αντιγραφή των αντιστοίχων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ , είναι μεγαλεπήβολοι και προφανώς θα επιδιωχθούν σταδιακά αναλόγως προς τις δυνατότητες των μελών και των υποστηρικτών της ιδέας.

 


© 2024 Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. All Rights Reserved. Designed d by Oweb Digital Experience