Επικοινωνία

Σύλλογος Διεθνής Ακαδημίας της Ελευθερίας

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καρκανιάς

τηλέφωνο: 6932747577

email: int.academyofliberty@gmail.com