Προσωρινή Σύγκλητος

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γιώργου Βουλγαράκη προς τα ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή 09.03.2007.

Γενομένης της σχετικής ψηφοφορίας εξελέγη η Προσωρινή Σύγκλητος, ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Δημήτρης Θ. Τσάτσος

Αντιπρόεδρος: Κώστας Ε. Σέκερης

Γενικός Γραμματέας: Γεράσιμος Π. Καζάνας

Μέλος: Κώστας Α. Παπανδρέου

Μέλος: Κωνσταντίνος Α. Τσουκαλάς