Προϊστορία - Προσωρινή Σύγκλητος

Προσωρινή Σύγκλητος


Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γιώργου Βουλγαράκη προς τα ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή 09.03.2007.
Γενομένης της σχετικής ψηφοφορίας εξελέγη η Προσωρινή Σύγκλητος, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Δημήτρης Θ. Τσάτσος
Αντιπρόεδρος: Κώστας Ε. Σέκερης
Γενικός Γραμματέας: Γεράσιμος Π. Καζάνας
Μέλος: Κώστας Α. Παπανδρέου
Μέλος: Κωνσταντίνος Α. Τσουκαλάς


© 2023 Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. All Rights Reserved. Designed d by Oweb Digital Experience