ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΑΣ


ΤΟ ΣΗΜΑ ΜΑΣ
Επιλέξαμε να εντάξουμε στο σήμα μας τις τρεις λέξεις , που λάμπουν μέσα στον Επιτάφιο λόγο του
Περικλή, όπως μας τον παρέδωσε ο Θουκυδίδης και θέτουν την Ελευθερία ως προϋπόθεση της
Ευδαιμονίας και την Ευψυχία ως προϋπόθεση της Ελευθερίας.


Ας θυμηθούμε την φράση που χρησιμοποιεί ο Περικλής μιλώντας στους Αθηναίους κατά την
κηδεία των πρώτων νεκρών του Πελοποννησιακού Πολέμου :
« οὓς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύθερον, τὸ δ᾽ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον κρίναντες
μὴ περιορᾶσθε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους. »[2.43.5] 


Και την ελεύθερη μετάφρασή της :
« Ζηλεύοντας τώρα αυτούς και κρίνοντας ότι η ευδαιμονία συναρτάται με την ελευθερία και η
ελευθερία εξαρτάται από την ευψυχία, δεν πρέπει να δειλιάζετε μπροστά στους κινδύνους του
πολέμου. [2.43.5] .


Άλλωστε και ο Σολωμός στον Ύμνο προς την Ελευθερία αλλά και στους Ελεύθερους
Πολιορκημένους έχει την ίδια οπτική :
« Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή ……… »
« Δρόμο να σκίσουν τα σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν ………………. »


© 2023 Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. All Rights Reserved. Designed d by Oweb Digital Experience