Δράσεις

Το πρώτο ΔΣ του Συλλόγου δεν μπόρεσε λόγω των επιδημιολογικών περιορισμών , να αναπτύξει όλες τις δράσεις, που προβλέπονται στο Καταστατικό. Τώρα ελπίζουμε , ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Κατά σειρά πραγματοποίησης οι δράσεις που έχουν ήδη γίνει  είναι :

  • Η δημιουργία του σήματος του Συλλόγου, το οποίο υπάρχει στην πρώτη σελίδα μας- ΤΟ ΕΥΨΥΧΟΝ – ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ- ΤΟ ΕΥΔΑΙΜΟΝ
  • Η δημιουργία του σήματος ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  • Η δημιουργία της ιστοσελίδας και της παρουσίας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Η χάραξη της πρώτης δυνατής διαδρομής, την οποία θα ακολουθήσουν όσοι συμμετάσχουν στον πρώτο ΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Οι επόμενες δράσεις κατά σειρά προτεραιότητας είναι :

  • Η οργάνωση της Ημερίδας για την συζήτηση σχετικά με τις πορείες που ακολούθησαν οι Εξοδίτες προς την Ελευθερία. Αυτή θα γίνει μάλλον την 5 Δεκεμβρίου στο Μεσολόγγι.
  • Η επιλογή των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής
  • Η διενέργεια εκλογών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Η εξεύρεση χώρου για τα Γραφεία του Συλλόγου
  • Η προετοιμασία για τον Πρώτο Δρόμο Ελευθερίας, που θα γίνει την Κυριακή των Βαίων του 2022

© 2024 Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. All Rights Reserved. Designed d by Oweb Digital Experience